Job Seeker     

นางสาว ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

ยโสธร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : อย่าคิดว่าทำไม่ได้ ถ้ายังลงมื้อทำ 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 7 มีนาคม 2559 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 160 ซม.   น้ำหนัก : 50 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 29 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : จัดซื้อ ธุรการ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล  

ตำแหน่งงาน : 1. พนักงานต้อนรับ  2. ประชาสัมพันธ์  3. ประสานทั่วไป

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes   ความสามารถในการขับรถ : รถมอเตอร์ไซต์   

เขตที่ต้องการทำงาน : ทุกเขตพื้นที่        

พิมพ์ดีดไทย : 35  คำ/นาที    อังกฤษ : 30 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  พอใช้  พูด  พอใช้  อ่าน  พอใช้  เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2558  เกรดเฉลี่ย : 2.69  

วุฒิการศึกษา : ป.ตรี  สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2553  เกรดเฉลี่ย : 3.53  

วุฒิการศึกษา : ม.6  สาขาวิชา : วิทย์-คณิต  

สถานศึกษา : โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : 2550  เกรดเฉลี่ย : 3.04  

วุฒิการศึกษา : ม.3  สาขาวิชา : วิทย์-คณิต  

สถานศึกษา : โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม  ประเทศ : ไทย  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : พฤษภาคม 2558   ถึง  มีนาคม 2559

ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ

ที่อยู่ติดต่อ : บ้านหนองสองห้อง ตำลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 35120

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-สอนปฏิบัติงานเหมือนกับครูประจำการทุกอย่าง -ทำงานเอกสารต่างๆภายในโรงเรียน


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

 

จุดเด่น

มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สนใจและเล่นกีฬา แบดมินตันได้ดี
มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับปานกลาง (Word, Excel, Internet )

 

กิจกรรม

เล่นอินเตอร์เน็ต ฟังเพลง อ่านหนังสือ

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****