Job Seeker     

นาย ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่ออนาคตข้างหน้า 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2559 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 170 ซม.   น้ำหนัก : 82 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 25 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : จัดซื้อ ธุรการ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล  

ตำแหน่งงาน : 1. คีย์ข้อมูล  2. ธุรการ  3. ประสานงานลูกค้า

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes   ความสามารถในการขับรถ : รถมอเตอร์ไซต์   

เขตที่ต้องการทำงาน : บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง   ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง   มีนบุรี คลองสามวา        

พิมพ์ดีดไทย : 2  คำ/นาที    อังกฤษ : 2 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  พอใช้  พูด  พอใช้  อ่าน  พอใช้  เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : 2549  เกรดเฉลี่ย : 1.66  

วุฒิการศึกษา : มัธยมต้น  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : โรงเรียนกุนนทีรุทรามวิทยาคม  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : --  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : มกราคม 2595   ถึง  มกราคม 2598

ชื่อบริษัท : ฟรีทามอินเตอร์เน็ต

ที่อยู่ติดต่อ : 444/10 ซ.สุทธิพร เขตดินแดง

ตำแหน่ง : ผู้ดูแลร้านอินเตอร์เน็ต  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ค่อยดูแลลูกค้า แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการลูกค้า


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

 

จุดเด่น

ใช้ microsoft office ได้ ระดับหนึ้ง มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการพิมพ์

 

กิจกรรม

เล่นเกม ฟังเพลง เล่นอินเตอร์เน็ต ดูหนัง

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****