Job Seeker     

นางสาว ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : ตั้งใจแล้วต้องทำให้ถึงที่สุด  

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 19 มิถุนายน 2562 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 169 ซม.   น้ำหนัก : 50 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 25 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : อื่นๆ  

ตำแหน่งงาน : 1. Call center พนักงานรับโทรศัพท์ โทรหาลูกค้า  2. เทเลเซลล์  3. บริการลูกค้า

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes  

เขตที่ต้องการทำงาน : คลองเตย วัฒนา   บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง   ลาดพร้าว ห้วยขวาง วังทองหลาง   พญาไท ราชเทวี ดินแดง        

พิมพ์ดีดไทย : -  คำ/นาที    อังกฤษ : - คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดี  พูด  ดี  อ่าน  ดี  เขียน  ดี

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  พอใช้  พูด  พอใช้  อ่าน    เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : 2555  เกรดเฉลี่ย : 2.86  

วุฒิการศึกษา : ม.3  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : เทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ 2561   ถึง  พฤษภาคม 2562

ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยวัตตส์ จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : 9/9, เซ็นทรัล แกรนด์พระราม 9, ชั้น 17, พระรามเก้า, ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310

ตำแหน่ง : ผู้จัดการร้าน  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

รับผิดชอบหน้าร้านและงานทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลยอดขาย


ระยะเวลา : มกราคม 2501   ถึง  มกราคม 2501

ชื่อบริษัท : -

ที่อยู่ติดต่อ : -

ตำแหน่ง : -  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-


ระยะเวลา : มกราคม 2501   ถึง  มกราคม 2501

ชื่อบริษัท : -

ที่อยู่ติดต่อ : -

ตำแหน่ง : -  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

-


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : -

สถาบัน : -  ระยะเวลา : ธันวาคม 2501


ชื่อหลักสูตร : -

สถาบัน : -  ระยะเวลา : ธันวาคม 2501


ชื่อหลักสูตร : -

สถาบัน : -  ระยะเวลา : ธันวาคม 2501


 

จุดเด่น

-

 

กิจกรรม

อ่านหนังสือ Socail media

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****