Job Seeker     

 ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

เชียงใหม่

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว :

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 21 เมษายน 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 180 ซม.   น้ำหนัก : 97 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 33 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : กฎหมาย ทนายความ  

ตำแหน่งงาน : 1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย  

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes   ความสามารถในการขับรถ : รถมอเตอร์ไซต์ รถยนต์   

เขตที่ต้องการทำงาน : ทุกเขตพื้นที่        

พิมพ์ดีดไทย : -  คำ/นาที    อังกฤษ : - คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  พอใช้  พูด  พอใช้  อ่าน  พอใช้  เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2555  เกรดเฉลี่ย : 2.20  

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชา : นิติศาสตร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : ฝึกงาน

สถาบัน : มูลนิธิอันดามัน  ระยะเวลา : มีนาคม 2555


 

จุดเด่น

-

 

กิจกรรม

-

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****