Job Seeker     

 ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : มองโลกในเเง่บวก 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 25 เมษายน 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : คริสต์  ส่วนสูง : 163 ซม.   น้ำหนัก : 53 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 31 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : การโฆษณา ครีเอทีฟ ช่างภาพ  

ตำแหน่งงาน : 1. ทั่วไป  

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes   ความสามารถในการขับรถ : รถยนต์   

เขตที่ต้องการทำงาน : คลองเตย วัฒนา   บางคอแหลม ยานนาวา สาธร   ปทุมวัน   พญาไท ราชเทวี ดินแดง   บางรัก        

พิมพ์ดีดไทย : -  คำ/นาที    อังกฤษ : -  คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  ดีมาก  พูด  ดี  อ่าน  ดี  เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : 2002  เกรดเฉลี่ย : 2.8  

วุฒิการศึกษา : ประถม  สาขาวิชา : ประถมศึกษา  

สถานศึกษา : เปรมฤดีศึกษา  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2008  เกรดเฉลี่ย : 3.00  

วุฒิการศึกษา : มัธยม  สาขาวิชา : ศิลป์ภาษา  

สถานศึกษา : กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2012  เกรดเฉลี่ย : 2.75  

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี  สาขาวิชา : นิเทศศาสตร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ประเทศ : ไทย  


 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

 

จุดเด่น

Microsoft office
Photoshop
Illustrator
Lightroom
ถ่ายภาพ

 

กิจกรรม

ชอบเล่นอินเตอร์เน็ท เล่นกีฬา เเล้วก็ถ่ายรูป

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****