Job Seeker     

นางสาว ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 15 พฤษภาคม 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 165 ซม.   น้ำหนัก : 60 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 40 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : กฎหมาย ทนายความ  

ตำแหน่งงาน : 1. นิติกร  2. เจ้าหน้าที่ประสานงานกฏหมาย  

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes  

เขตที่ต้องการทำงาน : พญาไท ราชเทวี ดินแดง        

พิมพ์ดีดไทย : 40  คำ/นาที    อังกฤษ : 40 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  ดี  พูด  ดี  อ่าน  ดี  เขียน  พอใช้

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2550  เกรดเฉลี่ย : 2.50  

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา : นิติศาสตร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2543  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : ม.6  สาขาวิชา : วิทย์-คณิต  

สถานศึกษา : โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : 2540  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : ม.3  สาขาวิชา : วิทย์-คณิต  

สถานศึกษา : โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม  ประเทศ : ไทย  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : กันยายน 2552   ถึง  ตุลาคม 2554

ชื่อบริษัท : บริษัท เจ.เอส.เอ็น. เทคโนโลยี่ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : 11 ซอยรามคำแหง 12 แยก 2 (อุดมยศ1) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

ตำแหน่ง : นิติกร  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.เป็นนิติกรประจำบริษัท 2.ดูสัญญา ร่างสัญญา ทำเอกสารเกี่ยวกับด้านกฎหมาย 3.ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการและเอกชน 4.จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ระยะเวลา : ตุลาคม 2549   ถึง  เมษายน 2550

ชื่อบริษัท : บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ : ตึกซัน ทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี

ตำแหน่ง : พนักงานขาย  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของบ้านในโครงการบ้านจัดสรร 2.ทำสัญญาซื้อขาย ตรวจเช็คความเรียบร้อย ก่อนส่งมอบบ้านให้ลูกค้า 3.รับโทรศัพท์ในกรณีที่ลูกค้าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับโครงการ โทรศัพท์ติดตามผลลูกค้าที่อยู่ในระหว่างกาตัดสินใจ 4.ดูแลความเรียบร้อยของบ้านในโครงการก่อนพาลูกค้าชมโครงการ 5.ทำเอกสารเกี่ยวกับธุรการ


ระยะเวลา : มกราคม 2549   ถึง  กันยายน 2549

ชื่อบริษัท : บริษัท นารายณ์พร็อตเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ติดต่อ : นนทบุรี

ตำแหน่ง : พนักงานขาย  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.ให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของบ้านในโครงการบ้านจัดสรร 2.ทำสัญญาซื้อขาย ตรวจเช็คความเรียบร้อย ก่อนส่งมอบบ้านให้ลูกค้า 3.รับโทรศัพท์ในกรณีที่ลูกค้าโทรมาสอบถามเกี่ยวกับโครงการ โทรศัพท์ติดตามผลลูกค้าที่อยู่ในระหว่างกาตัดสินใจ 4.ดูแลความเรียบร้อยของบ้านในโครงการก่อนพาลูกค้าชมโครงการ 5.ทำเอกสารเกี่ยวกับธุรการ


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : วิชาชีพว่าความ

สถาบัน : สภาทนายความ  ระยะเวลา : ธันวาคม 2555


 

จุดเด่น

มีความมุ่งมั่นสูง
Internet
Microsoft Office,Word,Powerpoint
รำไทย

 

กิจกรรม

อ่านหนังสือ
ดูหนัง
เล่นกีฬา แบทมินตัน,ว่ายน้ำ,ปิงปอง

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****