Job Seeker     

นางสาว ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : เป้าหมายมีไว้พุ่งชน 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 14 มิถุนายน 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 151 ซม.   น้ำหนัก : 44 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 34 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : กฎหมาย ทนายความ  

ตำแหน่งงาน : 1. นิติกร   2. เจ้าหน้าที่บังคับคดี  3. ทนายความ/ ผู้ช่วยทนายความ/ เจ้าหน้าที่กฎหมาย

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes  

เขตที่ต้องการทำงาน : ป้อมปราบศัตรูพ่าย สัมพันธวงศ์   คลองเตย วัฒนา   บางคอแหลม ยานนาวา สาธร   ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา   พระนคร (ราชดำเนิน)   ดุสิต   ปทุมวัน   พญาไท ราชเทวี ดินแดง   บางรัก   บางกอกน้อย บางพลัด   บางซื่อ   จตุจักร        

พิมพ์ดีดไทย : 25  คำ/นาที    อังกฤษ : 25 คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  ดี  พูด  ดี  อ่าน  ดี  เขียน  ดี

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2553  เกรดเฉลี่ย : 3.19  

วุฒิการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา : นิติศาสตร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : -  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : มิถุนายน 2554   ถึง  มิถุนายน 2555

ชื่อบริษัท : บริษัท กฎหมายและบัญชีนันท์นภัส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : 129/9 ถนนพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

ตำแหน่ง : เสมียนทนาย  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

•เขียนหนังสือบอกกล่าว (หนังสือทวงถาม) เพื่อส่งให้แก่คู่กรณี •เขียนคำฟ้อง คำร้อง คำขอ คำแถลง เพื่อดำเนินคดีกับคู่กรณี •จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการฟ้อง อาทิ คำฟ้อง บัญชีพยาน คำแถลงขอปิดหมาย •สืบทรัพย์ของจำเลย และจัดเตรียมเอกสารยืดทรัพย์ •จัดเตรียมเอกสารสำหรับให้ทนายความดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทของลูกความ •ร่างหนังสือนิติกรรม-สัญญา เพื่อจัดเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกให้แก่ทนายความ •งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ระยะเวลา : กันยายน 2555   ถึง  กุมภาพันธ์ 2556

ชื่อบริษัท : บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : ตึกซันทาวเวอร์ ชั้น 24 เขตจตุจักร

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ติดต่อและประสานงาน  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

(ปฏิบัติงานประจำ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด) •ตรวจทรัพย์หลักประกัน และสถานะของลูกหนี้ เพื่อสวมสิทธิ์ เตรียมดำเนินการบังคับคดี


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : โครงการฝึกงานนักศึกษาภาคฤดูร้อน

สถาบัน : ศาลแพ่ง  ระยะเวลา : ธันวาคม 2553


ชื่อหลักสูตร : วิชาว่าความ

สถาบัน : สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ  ระยะเวลา : ธันวาคม 2555


 

จุดเด่น

Computer Skills: Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint, Internet
มีใบอนุญาตว่าความ
มีความตั้งจทำงาน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

กิจกรรม

วาดภาพ อ่านหนังสือ จัดสวน

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****