Job Seeker     

 ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 22 สิงหาคม 2556 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 170 ซม.   น้ำหนัก : 55 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 32 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : คอมพิวเตอร์ ไอที เว็บ โปรแกรมเมอร์  

ตำแหน่งงาน : 1. Web Programmer  2. Programmer  

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes  

เขตที่ต้องการทำงาน : ทุกเขตพื้นที่        

พิมพ์ดีดไทย : -  คำ/นาที    อังกฤษ : - คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  พอใช้  พูด  พอใช้  อ่าน  ดี  เขียน  ดี

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2554  เกรดเฉลี่ย : 2.59  

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยนเรศวร  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2550  เกรดเฉลี่ย : 3.03  

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  

สถานศึกษา : โรงเรียน อัสสัมชัญลำปาง  ประเทศ : ไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : -  เกรดเฉลี่ย : -  

วุฒิการศึกษา : -  สาขาวิชา : --  

สถานศึกษา : -  ประเทศ : -  


 

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา : กุมภาพันธ์ 2555   ถึง  มีนาคม 2556

ชื่อบริษัท : บริษัท อาตาปี จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ : 223/22 ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ตำแหน่ง : PHP Programmer  เงินเดือน : ***** Only Employer *****

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

- เขียนโปรแกรม - ออกแบบระบบ - ออกแบบฐานข้อมูล - ลงเซิร์ฟเวอร์


 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : Business Process Reengineering (Trainee)

สถาบัน : บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด  ระยะเวลา : พฤศจิกายน 2553


 

จุดเด่น

จุดเด่น
-ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา
-มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถอ่านตำราหรือบทความวิชาการต่าง ๆ ได้
-มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือล้นในการทำงานสูงมาก
-ทนรับแรงกดดันได้สูง

ทักษะและความสามารถ
PHP, SQL, MySQL, jQuery, jQuery UI, JavaScript, AJAX, CSS, OOP, Visual Basic,
Microsoft Office 2003-2013, Windows (XP, 7, 8), Network, Linux, Unix

 

กิจกรรม

อ่านหนังสือ ฟังเพลง เล่นอินเทอร์เน็ต และถ่ายรูป

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****