Job Seeker     

นาย ***** Only Employer *****
***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : ***** Only Employer *****

คติประจำตัว : ความพยามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั้น 

แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 30 มีนาคม 2558 


ข้อมูลส่วนตัว

สัญชาติ : ไทย  ศาสนา : พุทธ  ส่วนสูง : 175 ซม.   น้ำหนัก : 60 ก.ก.   วันเดือนปีเกิด : ***** Only Employer *****  

อายุ : 32 ปี  บัตรประชาชนเลขที่ : ***** Only Employer *****

สถานะภาพสมรส : โสด   สถานะการเกณฑ์ทหาร : ได้รับการยกเว้น  

 

 

สายอาชีพที่ต้องการ

ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ   สาขาวิชาชีพ : การโฆษณา ครีเอทีฟ ช่างภาพ  

ตำแหน่งงาน : 1. ถ่ายรูป ตกแต่งภาพ ขึ้นเว็ปไซด์  2. retouch photoshop  

เงินเดือนที่ต้องการ : ***** Only Employer ***** บาท จังหวัดที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานคร   ประเทศ : Thailand  

การทำงานนอกสถานที่ : Yes   ความสามารถในการขับรถ : รถมอเตอร์ไซต์   

เขตที่ต้องการทำงาน : บางคอแหลม ยานนาวา สาธร   ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ   จอมทอง บางขุนเทียน บางบอน   คลองสาน ธนบุรี บางกอกใหญ่        

พิมพ์ดีดไทย : --  คำ/นาที    อังกฤษ : -- คำ/นาที

ความสามารถด้านภาษา

   ภาษาไทย         ฟัง  ดีมาก  พูด  ดีมาก  อ่าน  ดีมาก  เขียน  ดีมาก

   ภาษาอังกฤษ     ฟัง  พอใช้  พูด  พอใช้  อ่าน  ดี  เขียน  ดี

 

 

การศึกษา

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  ปีที่สำเร็จ : 2556  เกรดเฉลี่ย : 2.35  

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี(วทบ.)  สาขาวิชา : แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย  

สถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ประเทศ : ประเทศไทย  


ระดับการศึกษา : ม.6  ปีที่สำเร็จ : 2550  เกรดเฉลี่ย : 3.00  

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา ตอนปลาย  สาขาวิชา : ศิลปภาษา  

สถานศึกษา : ฤทธิณรงค์รอน  ประเทศ : ประเทศไทย  


ระดับการศึกษา : ต่ำกว่าม.6  ปีที่สำเร็จ : 2548  เกรดเฉลี่ย : 2.90  

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา ตอนต้น  สาขาวิชา : ทั่วไป  

สถานศึกษา : ฤทธิณรงค์รอน  ประเทศ : ประเทศไทย  


 

ประสบการณ์การทำงาน

 

ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา

ชื่อหลักสูตร : ฝึกงานวิชาชีพ

สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ระยะเวลา : ธันวาคม 2556


 

จุดเด่น

Photoshop, microsoft office,Internet, รักความก้าวหน้า,ปรับเข้ากับผู้อื่นได้ไง,มีทัศนาคติที่ดี,รักษาการเรียนรู้

 

กิจกรรม

ดูหนัง,ฟังเพลง,หาความรู้จากinternet

 

บุคคลอ้างอิง

***** Only Employer *****

***** Only Employer *****