การติดตามผลและเสนองาน by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > การติดตามผลและเสนองาน


การติดตามผลและเสนองาน

12 december 2553 (เข้าชมแล้ว 2581 ครั้ง)

 

การติดตามผลและเสนองาน

 

 

 ทำได้ 2 วิธี คือ 
          

 

 

           1. โทรศัพท์ไปสอบถาม 
           2. เขียนจดหมายติดตามผล 
                

 

 

การทำเช่นนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความสนใจต่องานนั้นจริง ๆ และ ยังเป็นการเตือน ความจำของผู้สัมภาษณ์ให้จำเราได้ ซึ่งก็เท่ากับเป็นการแยกตัวเราออกจากผู้สมัครคนอื่น ๆ ไปในตัว ด้วย แต่การเขียนจดหมายติดตามผลนั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไรนัก เพราะการใช้โทรศัพท์เป็นการ สะดวกกว่า และยังจะช่วยให้พูดคุยได้มากอีกด้วย แต่ไม่ว่าจะเป้นการติดตามทางโทรศัพท์หรือทางจดหมายสิ่งสำคัญที่จะลืมไม่ได้คือ

 

 


           1. คำขอบคุณผู้สัมภาษณ์ที่ให้โอกาสคุณเข้าพบ 
           2. แสดงให้เห็นว่าคุณมีความยินดีที่ได้รู้จักเขาและยืนยันว่าตำแหน่งที่เสนอนั้นเหมาะสมกับความสามารถและประสบการณ์ของคุณจริง ๆ
           3. แจ้งให้บริษัททราบว่าคุณหวังว่าคงจะได้มีโอกาสทำงานในบริษัทนี้และบอกด้วย ว่าคุณกำลังรอฟังข่าวการตัดสินใจของบริษัท
          

 

 

 ถ้าคุณถูกปฏิเสธหรือพูดง่าย ๆ ก็คือ คุณสอบไม่ผ่านนั่นเอง สิ่งหนึ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่งก็คือ โทรศัพท์ หรือเขียนจดหมายไปสอบถามผู้สัมภาษณ์ หรือสาเหตุที่ถูกปฏิเสธพร้อมทั้งขอคำแนะนำที่เป็น ประโยชน์จากบริษัทเพื่อนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุงข้อบกพร่องของตนเองเพื่อการสอบสัมภาษณ์ใน คราวต่อไป
          

 

 

ถึงแม้ว่าจะสอบไม่ผ่าน ไม่ควรตำหนิผู้สัมภาษณ์เพราะเขาอาจขาดประสบการณ์ หรือมีอคติต่อผู้เข้า สอบ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่ ระลึกเสมอว่าคุณอาจมีโอกาสพบกับบุคคลเช่นนี้อีกในอนาคตก็ได้ และไม่ควรท้อใจเพราะอาจเป็นไปได้ว่า คุณอาจดีเกินไปสำหรับงานนั้นก็ได้

 

 

 

 

 

ถามปัญหาเหล่านี้กับตัวคุณเอง
  1. คุณมีเวลาเตรียมตัวพอสำหรับการสอบสัมภาษณ์หรือไม่
  2. คุณทำอะไรผิดพลาดอย่างมากในขณะสอบสัมภาษณ์หรือไม่
  3. คุณควรจะทำอะไร และไม่ควรทำอะไรเมื่อไปสอบสัมภาษณ์ในคราวต่อไป
  4. คุณไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากันได้กับผู้สัมภาษณ์ใช่หรือไม่
  5. คุณมีปัญหาด้านการใช้ภาษาติดต่อสื่อสารหรือไม่
  จะทำอย่างไรถ้าบริษัทรับคุณเข้าทำงาน
          

 

 

เมื่อคุณทราบว่าบริษัทตัดสินใจรับคุณเข้าทำงานแล้ว ก็ควรแจ้งตอบรับทันทีพร้อมแจ้งว่าคุณ จะเริ่มงานได้เมื่อใด เพราะถ้าไม่ตอบรับบริษัทอาจเข้าใจว่าคุณไม่สนใจงานนี้ก็ได้ ส่วนวิธีการตอบรับ อาจใช้โทรศัพท์หรือเขียนจดหมายก็ได้
  

 

 

การสัมภาษณ์เพื่อเสนองาน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  ทางด้านผู้สัมภาษณ์:
  

 

 

  1. ต้องการให้ข้อมูลในเรื่องของกิจการ, ตำแหน่งหน้าที่, ลักษณะงานผลตอบแทน ตลอดจน เงื่อนไขการทำงานอื่น ๆ
  

 

 

  2. ต้องการชักจูงใจผู้สมัครที่ถูกคัดเลือกให้ยินดีตกลงเข้าทำงานตามหลักการของบริษัท
  

 

 

  3. ต้องการทราบทัศนคติความต้องการของผู้สมัครงานที่ถูกคัดเลือกว่าอยากรู้อะไรบ้างที่ เกี่ยวกับบริษัท เช่น ตำแหน่ง ผลตอบแทน และเงื่อนไขการทำงานอื่น ๆ
  

 

 

  4. ต้องการทราบว่าผู้สมัครงานจะเข้าทำงานกับบริษัทหรือไม่ ถ้าตกลงจะสามารถเริ่มงานได้ เมื่อใด
  

 

 

  5. ต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้สมัครงาน กรณีผู้สมัครงานไม่ตกลง เข้าทำงาน หน่วยงานก็ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้สมัครได้
 

 

 

  6. ทางด้านผู้ถูกสัมภาษณ์: เพื่อต้องการทราบว่าบริษัทดำเนินกิจการอะไรบ้าง มีความมั่น คงก้าวหน้าเพียงใด ตำแหน่งงานที่รับสมัครมีลักษณะงานอย่างไร ค่าจ้าง  เงินเดือนที่จะได้รับ ตลอด จนเงื่อนไขอื่น ๆ ในการจ้างทำงาน เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจว่าจะเข้าทำงานกับบริษัทนั้น ๆ หรือไม่
  

 

 

  7. ใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองเรื่องอัตราค่าจ้างสำหรับผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ถูกคัดเลือกเข้า ทำงานหลายแห่งพร้อม ๆ กันผู้สมัครบางคนที่มีโอกาสดังกล่าวจึงสามารถต่อรองกับบริษัทในเรื่องผล ตอบแทนตำแหน่งงานและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ตนเองต้องการได้ 

 

  8. ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งวันที่จะเริ่มงานหรือในกรณีที่ไม่สนใจเข้า ทำงานกับบริษัทนั้น ก็สามารถชี้แจงว่า เพราะเหตุใดจึงไม่ต่อรองกับบริษัทในเรื่องผลตอบแทน ตำแหน่งงานและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ตนเองต้องการ หรือไม่สามารถเข้าร่วมงานกับทางบริษัทได้ 

 

 

ที่มา : JOBTOTHAI โดย อาจารย์ประวิทย์ อุตมโชติ

Share |

7 วิธีเป็นสุดที่รักของเจ้านาย
7 วิธีเป็นสุดที่รักของเจ้านาย
Playboy Magazine พร้อมลงเวอร์ชั่น iPad
Playboy Magazine พร้อมลงเวอร์ชั่น iPad

Facebook ออกเวอร์ชันบน"มือถือ"ทั่วไป
Facebook ออกเวอร์ชันบน"มือถือ"ทั่วไป
โรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน
โรคยอดฮิตของคนวัยทำงาน

เส้นทางการเป็นล่าม
งาน,ทำงาน,หางาน
คำคม จากบังกะโล
คำคม จากบังกะโล

Read More...