ความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > ความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง


ความปลอดภัยในการทำงานในที่สูง

9 august 2554 (เข้าชมแล้ว 3156 ครั้ง)

ก. กฎพื้นฐาน
1. เป็นผู้ได้รับมอบหมายและมีคุณสมบัติในการทำงานในที่สูง
2. สวมใส่เครื่องแต่งกายให้รัดกุมและเรียบร้อย
3. จัดเตรียมแสงสว่างให้เพียงพอ และพร้อมในการทำงาน
4. สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะทำงานเสมอ ได้แก่ ถุงมือที่ปราศจากน้ำมันรองเท้านิรภัย และเข้มขัดนิรภัย

ข. กฎการขึ้นที่สูง
1. การขึ้น - ลงบันไดแนวตั้ง ให้ขึ้น - ลงที่ละคน
2. บันไดจะต้องถูกจับยึดให้แน่นและมั่งคง
3. ขณะขึ้น - ลงให้จับขอบบันไดด้วยมือทั้ง 2 ข้าง และก้าวขั้นลงด้วยความเร็วปกติ
4. ห้ามถือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ขณะปีนขึ้น - ลงบันได สำหรับเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้งานให้พกพาโดยใส่ในกระเป๋าที่ติดกับเข็มขัดเท่านั้น

ค. กฎการทำงานในที่สูง
1. ห้ามทำงานบนที่สูงเพียงลำพังคนเดียว
2. ห้ามเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว เมื่อทำงานสูงกว่าพื้น 2 เมตร ขึ้นไป
 3. ห้ามโยนสิ่งของหรือเครื่องมือให้แก่ผู้อยู่บนที่สูง
4. ห้ามทิ้งสิ่งของหรือเครื่องมือลงสู่เบื้องล่าง
5. การตัด - เชื่อมบนที่สูง ให้ตรวจสอบและเคลื่อนย้ายเชื้อเพลิง และสารไวไฟทุก ชนิดในพื้นที่เบื้องล่างก่อน และขณะตัด - เชื่อม ให้ทำงานด้วยความระมัดระวัง
6. ผู้ควบคุมงานต้องดูแลไม่ให้ใครเดินผ่านเบื้องล่าง จุดทำงาน
7. ระวังขอยก (Hanger) ชนเมื่อจำเป็นต้องทำงานในเส้นทางของขอยก (Hanger)
8. ขณะยืนบนหลังคากระเบื้อง ห้ามเหยียบที่แผ่นกระเบื้องโดยตรง

ที่มา : jobdynamo.com

Share |

มาดูบ้านเจ้าพ่อ Facebook เบาะๆแค่ 210 ล้านบาท
มาดูบ้านเจ้าพ่อ Facebook เบาะๆแค่ 210 ล้านบาท
เส้นทางอาชีพนักพูด
งาน,ทำงาน,หางาน

ข้อปฏิบัติในการสัมภาษณ์งาน
สัมภาษณ์งาน,งาน,สมัครงาน,หางาน
องค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์กร (
องค์ประกอบหลักของการพัฒนาองค์กร (

จุดที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงในการเขียนจดหมาย
จุดที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงในการเขียนจดหมาย
ร้านอาหารกลางอากาศ
Dinner In The Sky, ร้านอาหารสไตล์เบลเยียม ,ร้านอาหารกลางอากาศ

Read More...