การทำาแบบทดสอบในกระบวนการหางาน by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > การทำาแบบทดสอบในกระบวนการหางาน


การทำาแบบทดสอบในกระบวนการหางาน

1 september 2554 (เข้าชมแล้ว 2230 ครั้ง)

การทำาแบบทดสอบในกระบวนการหางาน

   นายจ้างบางแห่งอาจขอให้คุณทำาแบบทดสอบ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสัมภาษณ์ แบบฝึกหัดอาจจะเป็นลักษณะง่ายๆ เช่น ทดสอบการพิมพ์ดีด หรือทำาข้อทดสอบด้วยกระดาษดินสอ หรือทำาข้อทดสอบสั้นๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 บริษัทใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติมักให้ทำาแบบทดสอบทั้งในเรื่องของความรู้ ความสามารถและบุคลิกภาพของคุณ ในขณะที่บริษัทขนาดเล็กหรือนายจ้างทั่วไปอาจให้คุณ ทำแบบทดสอบง่ายๆ เช่นทดสอบการพิมพ์ดีด หรือทดสอบการอ่านเขียนได้ คุณอย่าลืมดูด้วยว่าก่อนไปสอบคุณจะต้องขอให้มีการการปรับเปลี่ยนบางอย่าง หรือขอสิ่งอำานวยความสะดวกจากนายจ้างสำาหรับความพิการคุณหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถทำาแบบทดสอบเสร็จสมบูรณ์ได้ถ้านายจ้างติดต่อคุณให้มาทำาแบบทดสอบ คุณต้องบอกนายจ้างถึงความพิการของคุณ และความช่วยเหลือที่คุณอาจต้องการ เช่น ต้องการเวลามากขึ้นเป็นพิเศษ หรืออุปกรณ์เฉพาะการทำาแบบทดสอบอาจทำาให้คุณเกิดความเครียดสูงในครั้งแรก ฉะนั้นถ้าคุณคิดจะสมัครงานกับบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง คุณควรซ้อมทำาแบบทดสอบต่างๆ ให้ชินเสียก่อน

ที่มา : jobdynamo.com

Share |

กระบวนการสัมภาษณ์งาน
กระบวนการสัมภาษณ์งาน

Facebook app สำหรับโทรศัพท์คุณลักษณะต้นทุนต่ำ
Facebook, iPhones, Androids, social network, โทรศัพท์มือถือ
Apple ฟ้อง HTC ข้อหาระเมิดสิทธิบัตร
Apple, sumsung, HTC, ICT, สิทธิบัตร, ระเมิดสิทธิบัตร

สิ่งที่ควรและไม่ควรทำาในการเขียนจดหมายสมัครงาน
สิ่งที่ควรและไม่ควรทำาในการเขียนจดหมายสมัครงาน
ทำไมคนฉลาดถึงตัดสินใจโง่ๆ
ทำไมคนฉลาดถึงตัดสินใจโง่ๆ

Read More...