จุดที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงในการเขียนจดหมาย by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > จุดที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงในการเขียนจดหมาย


จุดที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงในการเขียนจดหมาย

17 september 2554 (เข้าชมแล้ว 2314 ครั้ง)

จุดที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงในการเขียนจดหมาย


- ระบุที่อยู่หรือสถานที่ติดต่อของคุณให้ชัดเจน
- ไม่ใช้คำย่อในการเขียน วันเดือนปี ที่ส่งจดหมาย เช่น 9 มิ.ย.43 หรือ 9/12/43 ที่ถูกต้อง คือ 9 มิถุนายน 2543
- ระบุชื่อ หรือตำแหน่งของผู้รับให้ชัดเจน หรือถ้าไม่ทราบก็ควรจะระบุไปถึง ผู้จัดการฝ่ายบุคคล เพราะจดหมายสมัครงานส่วนใหญ่จะส่งไปที่ฝ่ายบุคคล
- ควรระบุสถานภาพการสมรสของคุณลงไปด้วยที่ด้านล่างของลายเซ็น
- ควรเขียนจดหมายให้อยู่ภายในหน้าเดียว เพราะคงไม่มีใครอยากอ่านจดหมายที่ยาว และเยิ่นเย้อ แต่ไม่มีอะไร
- คำขึ้นต้นจดหมายควรระบุชื่อผู้รับให้ชัดเจน กรณีเป็นคนต่างชาติ จะเรียกนามสกุลของเขา เช่น Mr.Brad Pitt เรียก Mr.Pitt
ในขณะที่ชื่อคนไทยจะแรกที่ชื่อแรก หรือถ้าไม่มั่นใจในการสะกดชื่อของผู้รับ อาจใช้คำว่า Dear Sir สำหรับผู้ชาย หรือ Dear Madam สำหรับผู้หญิง
- คำลงท้ายจดหมายภาษาอังกฤษ ถ้าขึ้นต้นโดยใช้ชื่อจริงของผู้รับ จะลงท้ายด้วย Yours sincerely, แต่ถ้าขึ้นต้นโดยใช้คำว่า Dear Sir หรือ Dear Madam จะใช้คำว่า Yours faithfully,
- ควรหลีกเลี่ยงที่จะใช้คำซ้ำมากจนเกินไป
- ควรเลือกที่จะพิมพ์จดหมายแทนการเขียน เพราะการพิมพ์จะทำให้ดูอ่านง่าย และเป็นระเบียบ
- กรณีนายจ้างระบุให้คุณเขียนด้วยลายมือ ก็ควรจะทำตามที่เขาระบุ โดยอาจจะใช้ปากกาหมึกสีดำ หรือสีนำเงิน ไม่ควรใช้หมึกที่มีสีสันจัดจ้าน
- ไม่ควรถ่ายสำเนาจดหมายไว้เพื่อส่งในหลายๆ บริษัท เพราะการถ่ายบ่อยๆ จะทำให้ดูไม่ดี แต่คุณอาจเก็บสำเนาเอาไว้ดูเวลาที่บริษัทนั้นเรียกตัวก็ได้ เพื่อจะได้รู้ว่าคุณเขียนอะไรไปบ้างและจะเตรียมตัวในการตอบคำถามอย่างไร
- ควรใช้กระดาษสีขาวขนาด A4 ที่ดูมีคุณภาพ และไม่ควรจะมีลวดลายใดๆ ที่สำคัญไม่ควรนำกระดาษที่มีหัวกระดาษเป็นตราใดๆ มาใช้ เช่น กระดาษเขียนรายงานของมหาวิทยาลัย เป็นต้น
- ควรใช้ซองจดหมายที่เข้ากับกระดาษเขียนจดหมายซึ่ง อาจะเป็นสีขาว หรือสีน้ำตาลก็ได้
- ควรตรวจสอบคำผิดทุกครั้งก่อนที่จะส่ง

ที่มา : suretax-accounting.com

Share |

กระบวนการสัมภาษณ์งาน
กระบวนการสัมภาษณ์งาน
มนุษยสัมพันธ์ 10 ประการ
งาน การทำงาน สมัครงาน

คุณเองก็มีสิทธ์เลือกงาน
คุณเองก็มีสิทธ์เลือกงาน
แอปเปิ้ลเตรียมเปิดตัว MacBook Pro ตัวใหม่ cpu แรงขึ้น พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อความเร็วสูง Thunderbolt และกล้องระดับ HD
แอปเปิ้ลเตรียมเปิดตัว MacBook Pro ตัวใหม่ cpu แรงขึ้น พร้อมพอร์ตเชื่อมต่อความเร็วสูง Thunderbolt และกล้องระดับ HD

ตัวอย่างการสัมภาษณ์งานที่ได้ผลและไม่ได้ผล
ตัวอย่างการสัมภาษณ์งานที่ได้ผลและไม่ได้ผล

Read More...