การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร


การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร

28 january 2555 (เข้าชมแล้ว 2537 ครั้ง)

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กรมีดังนี้
                1.คุณต้องมีผลงาน การทำงานที่ดี คุณจะต้องแสดงผลงานที่คุณได้รับหน้าที่ ได้รับมอบหมายและได้รับผิดชอบ ให้สำเร็จ การทำงานที่รับผิดชอบแล้วมีผลงานเกิดขึ้นมาอย่างมากมายจะทำให้ เจ้านาย หัวหน้างาน เกิดความชื่นชมในตัวคุณ หรือบางคุณอาจทำงานไม่มีผลงานมากมาย แต่อย่างน้อยก็ไม่ควรให้งานต่างๆ ที่รับผิดชอบเกิดความเสียหาย
                2.จำชื่อผู้บริหารระดับสูงให้ได้ อีกทั้งต้องควรศึกษาประวัติ ลักษณะนิสัยคร่าวๆ การจำชื่อผู้บริหารแล้วเรียกได้ถูกต้องจะทำให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดความภาคภูมิใจ การศึกษาลักษณะนิสัยของผู้บริหารจะทำให้เราทราบว่า เขาเป็นคนมีลักษณะอย่างไร จะทำให้เราปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ
                3.เขียนบทความเขียนข่าวสารลงในวารสาร จดหมายข่าวขององค์กร  การเขียนบทความ เขียนข่าวสารของตนเองลงในวารสารหรือลงในจดหมายข่าวขององค์กร เมื่อเจ้านาย หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องเห็น ก็จะทำให้คุณเป็นที่รู้จักในองค์กรของคุณมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเขียนบทความจะทำให้ผู้อ่าน ทราบว่าคุณเป็นคนที่สนใจและมีความรู้ในเรื่องที่คุณเขียน
                4.ช่วยเหลืองานกุศลที่องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกจัด การช่วยเหลืองานกุศลที่องค์กรจัด จะทำให้คุณได้รู้จักกับบุคคลต่างๆในองค์กรมากขึ้น นับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงพนักงานระดับล่าง การช่วยเหลืองานกุศลทั้งภายในและภายนอกองค์กร นอกจากจะได้รับบุญกุศลแล้ว ยังทำให้ภาพลักษณ์ของคุณดูดียิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่พบเห็น
                5.ฝึกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ เช่นฝึกการพูด ฝึกการเขียน ให้สื่อสารได้อย่างชัดเจน เฉียบคม การพัฒนาการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จะทำให้คุณมีความเป็นผู้นำ อีกทั้งทำให้บุคคลต่างๆ รู้จักคุณมากยิ่งขึ้น  เช่น การกล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ประชุม , การกล้าเขียนแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ต่อสังคม ตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (จดหมายข่าว วารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร)
                6.เรียนรู้การเมืองในองค์กร  การที่คนอยู่ร่วมกันเป็นสังคม เป็นองค์กร เป็นหน่วยงาน ย่อมต้องมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ แบ่งระดับการปกครอง เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการทำงานร่วมกัน ทุกองค์กร ทุกประเทศชาติ ย่อมไม่สามารถเลี่ยงหลีกคำว่า “ การเมือง ” ไปได้ ในองค์กรทุกๆองค์กร ก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จงเรียนรู้การเมืองในองค์กร แล้วคุณจะสามารถเจริญเติบโตก้าวหน้าในองค์กร
                ดังนั้น หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเจริญก้าวหน้าในองค์กร การเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีในองค์กร จึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จ สรุปก็คือ คุณสามารถเพิ่มลักษณ์ที่ดีในองค์กรได้โดยวิธีการ สร้างผลงาน จำชื่อและควรศึกษาประวัติของผู้บริหารระดับสูง เขียนบทความเขียนข่าวสารลงในจดหมายข่าว วารสาร ขององค์กร ช่วยเหลืองานกุศลที่องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกจัด ฝึกการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ และเรียนรู้การเมืองในองค์กร

ทำนามบัตรแบบประหยัดด้วย Microsoft Word
ทำนามบัตรแบบประหยัดด้วย Microsoft Word

ประกาศแจ้งเตือนระวังการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน
ประกาศแจ้งเตือนระวังการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน
iPhone 4 VS Nokia N8
iPhone, Nokia, มือถือ, Symbian 3

คุณสมบัติและสิ่งที่นายจ้างจะใช้พิจารณาบุคคลในการเข้าทำงาน
คุณสมบัติและสิ่งที่นายจ้างจะใช้พิจารณาบุคคลในการเข้าทำงาน
ทำไมเพื่อนในที่ทำงานไม่ชอบคุณ
ทำไมเพื่อนในที่ทำงานไม่ชอบคุณ

Read More...