ลักษณะของนักประชาสัมพันธ์ by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > ลักษณะของนักประชาสัมพันธ์


ลักษณะของนักประชาสัมพันธ์

6 february 2555 (เข้าชมแล้ว 3432 ครั้ง)

การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ มักจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้คนจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในองค์กร บุคคลภายนอกองค์กร สื่อมวลชน ฯลฯ  ฉะนั้นนักประชาสัมพันธ์จะต้องมีคุณสมบัติหลายประการ ดังต่อไปนี้

-    เป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ท่านต้องทำงานร่วมกับคนจำนวนมาก ฉะนั้นท่านต้องเป็นคนไม่ถือตัว ชอบพบปะพูดคุยกับคน มองโลกในแง่ดี รู้จักแสวงหาพวกอยู่ตลอดเวลา “ แสวงหาเพื่อนใหม่ๆ รักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่า ”
-    เป็นคนที่มีการปรับตัวกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างดี นักประชาสัมพันธ์ต้องทำงานร่วมกับผู้บริหาร ทำงานร่วมกับสื่อมวลชน ทำงานร่วมกับคนในองค์กรและภายนอกองค์กร อีกทั้งจะต้องร่วมงานต่างๆ เช่น งานประจำปี งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ งานกีฬา งานเลี้ยงงานสังสรรค์ งานเลี้ยงต้อนรับ งานเลี้ยงอำลา ของหน่วยงานหรือองค์กรทั้งภายนอกและภายใน
-   เป็นคนที่ต้องรู้จักรักองค์กร นักประชาสัมพันธ์ที่ดี เมื่อมีคนภายในและคนภายนอกพูดถึงองค์กรในด้านลบหรือได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
-   เป็นคนที่ต้องมีความรอบรู้ ทั้งความรู้ด้านประชาสัมพันธ์และศาสตร์อื่นๆ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร ยุคของเทคโนโลยี ยุคที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้จักบริโภค ข้อมูล รู้จักเรียนรู้ศาสตร์ประชาสัมพันธ์และความรู้อื่นๆ ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
-    เป็นคนที่ต้องมีความอดทน เลี่ยงการโต้เถียง มีการใช้ภาษาพูดหรือคำพูด ดังเช่นนักการฑูตเวลาปฏิเสธก็ควรปฏิเสธแบบ “ บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่น ” ไม่สร้างศัตรูหรือความขัดแย้งขึ้น
-    เป็นคนที่ต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ  การทำงานด้านประชาสัมพันธ์ บางครั้งจำเป็นจะต้องทำนอกเวลา เช่น เมื่อมีงานเลี้ยง งานสังสรรค์ต่างๆ นักประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าร่วม หรือ เมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดหมาย นักประชาสัมพันธ์จะต้องเข้าไปแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆ ถึงแม้จะเป็นการทำงานนอกเวลาก็ตาม
-   เป็นคนมีแบบแผนหรือมีแผนงานที่ดี  นักประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นนักบริหารภายในตนเอง กล่าวคือ ต้องเป็นคนที่ต้องรู้จักวางแผน เป็นขั้นตอน หาข้อมูล หาข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อมาทำแผนงานในการทำงาน ต้องรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง งานด้านประชาสัมพันธ์ถึงประสบความสำเร็จ
-   เป็นคนที่ต้องรู้จัก พูดและเขียน งานประชาสัมพันธ์ เป็นงานที่ต้องใช้การสื่อสารมากกว่างานประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกร เป็นคนเขียนข่าวส่งแก่สื่อมวลชน เป็นนักจัดรายการทางวิทยุขององค์กร ฯลฯ
ฉะนั้น นักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องรู้จักพูด รู้จักเขียน

สมัครงานออนไลน์ให้ได้งาน
สมัครงานออนไลน์ให้ได้งาน
ปัจจัยของเกรดเฉลี่ยและกิจกรรมระหว่างเรียน
ปัจจัยของเกรดเฉลี่ยและกิจกรรมระหว่างเรียน

Download: บันทึก"ลับ"ที่ต้อง"ล็อค"
Download: บันทึก"ลับ"ที่ต้อง"ล็อค"
J-DACS ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อญี่ปุ่นแบบฟรีๆ!!!
J-DACS ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อญี่ปุ่นแบบฟรีๆ!!!

จุดที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงในการเขียนจดหมาย
จุดที่ต้องแก้ไขและปรับปรุงในการเขียนจดหมาย
อารมณ์ขัน ตัวแปรสำคัญที่ช่วยคลายความกดดันลงได้
อารมณ์ขัน ตัวแปรสำคัญที่ช่วยคลายความกดดันลงได้

Read More...