การผูกใจคนทำงาน by Jobdynamo

หน้าหลัก > บทความ > การผูกใจคนทำงาน


การผูกใจคนทำงาน

14 february 2555 (เข้าชมแล้ว 3885 ครั้ง)

การทำงานเกี่ยวข้องกับคนนั้น จำเป็นจะต้องมีการ “ สร้างคน ” ซึ่งนับว่ายากมากเพราะการจะปั้นคนหรือทำให้คนเก่งงาน เก่งการบริหารได้นั้น ต้องใช้เวลา และการลงทุนทั้งทรัพยากรต่างๆ เช่น ส่งไปอบรม ส่งไปดูงาน ส่งไปเรียนต่อ อีกทั้งยังต้องใช้เงินจำนวนมาก เสียทั้งเวลา แต่เมื่อสร้างคนขึ้นมาแล้ว สิ่งที่ยากเย็นยิ่งกว่า ก็คือ การรักษาคนเก่ง คนดี คนมีฝีมือ เอาไว้หรือจำเป็นจะต้องผูกใจคนเหล่านี้

ซึ่งการผูกใจคนทำงานให้ทำงานกับองค์กรนั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างดังนี้1.ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนต้องมีความเหมาะสม กับความรู้ ความสามารถ ตำแหน่งงานนั้นๆ เพราะมีองค์กรจำนวนไม่น้อย ใช้งานคุ้มค่า แต่ให้ผลตอบแทน เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง โบนัสในอัตราที่ต่ำมาก จึงทำให้คนที่ทำงานเก่งในองค์กรนั้นๆ ไหลออกไปอยู่องค์กรอื่นๆ2.ความก้าวหน้า บริษัท องค์กร จำนวนไม่น้อยที่ให้ผลประโยชน์ในอัตราที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ตำแหน่ง แต่ ก็ไม่สามารถผูกใจคนทำงานได้ เนื่องจาก บริษัทนั้น องค์กรนั้น
ไม่มีความก้าวหน้า ทำงานมานานแต่ไม่ได้รับตำแหน่งที่ดีขึ้นหรือสูงขึ้น3.การเมืองในองค์กร องค์กรจำนวนไม่น้อยไม่สามารถผูกใจคนดี คนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้เนื่องจาก ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ เล่นการเมืองในองค์กรมากไป ใครที่เป็นคนของนายก็จะเจริญเติบโต ใครขัดใจก็จะต้องถูกแบน ไม่ได้เกิดในหน้าที่การงาน การเล่นการเมืองในองค์กร หากมีมากเกินไปก็จะสร้าง ความแตกแยก ความวุ่นวายได้4.องค์กรมีความเป็นสากล องค์กรที่มีลักษณะการบริหารแบบครอบครัว ไม่สามารถ ผูกใจคนให้เข้ามาทำงานได้เหมือนกับ องค์กรที่มีลักษณะเป็นสากล เพราะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเป็นสากล เช่นบริษัทข้ามชาติ มักเลือกใช้คนตามความสามารถ มากกว่า ความสนิทสนมส่วนตัว พูดง่ายๆว่ามีการบริหารแบบคุณธรรมมากกว่าอุปถัมภ์ 5.ผู้นำ คนทำงานบางคน อยากอยู่ทำงานกับผู้นำที่ดี มีความรักความเมตตา มีความยุติธรรมมากกว่าอยากอยู่ทำงานกับผู้นำที่ทุจริต ไม่ซื่อสัตย์ ไม่เสียสัตย์ ดังจะเห็นได้ว่า ถ้าผู้นำดี ลูกน้องรัก เมื่อผู้นำย้ายไปอยู่ที่ไหน ลูกน้องหรือคนทำงาน ก็อยากจะย้ายตามไปอยู่ด้วย6.ความมั่นคงในหน้าที่การงาน คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนอยากทำงานกับองค์กรนั้นๆ ไม่ใช่ทำงานไปทำงานมา บอกว่า ขอย้าย ขอปลดออก ให้ออก ไล่ออก หากองค์กรมีลักษณะอย่างนี้ เชื่อแน่ว่า คงไม่มีคนทำงานคนไหน อยากเข้าไปอยู่ทำงานในองค์กรนั้นๆ

และยังมีอีกหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยทั้งหมดข้างต้นนี้ คือ ปัจจัยในการผูกใจคนให้ทำงานในองค์กร ให้ได้นาน

กฎหมายแรงงาน : การบอกเลิกจ้าง
งาน, สัมภาษณ์งาน, หางาน, สมัครงาน
วิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับงานและธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงาน
วิธีการเรียนรู้เกี่ยวกับงานและธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงาน

น้ำผัก-ผลไม้ล้างพิษกระเพาะอาหาร
น้ำผัก-ผลไม้ล้างพิษกระเพาะอาหาร
ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า
ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า

จุดอ่อนที่มักทำให้คุณตกงาน
จุดอ่อนที่มักทำให้คุณตกงาน

Read More...