• ผลการค้นหาตำแหน่งงาน พบ (3) ตำแหน่ง
No. ตราบริษัท โพสต์เมื่อ ตำแหน่งงาน บริษัท เงินเดือน อัตรา จังหวัด  
1
5/7/2562 พนักงานสโตร์   บริษัทเอส.แอล.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(ซีไลท์กรุ๊ป) 10000 2 กรุงเทพมหานคร
2
9/1/2557 พนักงานจัดของ   บจก. เคเคเอส 0 2 นนทบุรี
3
18/9/2555 Warehouse Manager   บริษัท นกแอร์ จำกัด 0 0 กรุงเทพมหานคร