• ผลการค้นหาตำแหน่งงาน พบ (16) ตำแหน่ง
No. ตราบริษัท โพสต์เมื่อ ตำแหน่งงาน บริษัท เงินเดือน อัตรา จังหวัด  
1
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
2
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
3
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
4
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
5
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
6
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
7
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
8
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
9
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
10
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
11
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
12
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
13
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
14
2/10/2559 ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,โอเปอเรเตอร์,ต้อนรับ To 0948136691 kเหมียว   KP cute จำกัด 12000 10 กรุงเทพมหานคร
15
6/3/2559 รับเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน วุฒิ ปวช ขึ้นไป   The winner Group 18000 20 กรุงเทพมหานคร
16
21/8/2556 ธุรการการเงิน/จัดซื้อ/คลังสินค้า   บจก.อัศวโสภณ (จำหน่ายและซ่อมเครื่องเสียง BOSE) 0 2 กรุงเทพมหานคร