• ผลการค้นหาตำแหน่งงาน พบ (1) ตำแหน่ง
No. ตราบริษัท โพสต์เมื่อ ตำแหน่งงาน บริษัท เงินเดือน อัตรา จังหวัด  
1
20/7/2562 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab technician assistant)   International Gemstone Association Laboratory (IGA 15000 1 กรุงเทพมหานคร