• ผลการค้นหาตำแหน่งงาน พบ (76) ตำแหน่ง
No. ตราบริษัท โพสต์เมื่อ ตำแหน่งงาน บริษัท เงินเดือน อัตรา จังหวัด  
1
8/7/2559 เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ รายได้15000-18000 วุฒิม.3ขึ้นไป ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์ 090-219-6108 (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
2
7/7/2559 รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้15000-18000 หยุดเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
3
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
4
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
5
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
6
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
7
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
8
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
9
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
10
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
11
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
12
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
13
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
14
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
15
7/7/2559 รับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิตวุฒิ ม.3-ม.6ขึ้นไป รายได้15000-18000 ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108 หยุดเสาร์-อาทิตย์   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
16
7/7/2559 รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้15000-18000 หยุดเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
17
6/7/2559 รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้15000-18000 หยุดเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
18
6/7/2559 รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้15000-18000 หยุดเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
19
6/7/2559 ด่วนรับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+ ติดต่อ คุณ แซนดี้ เบอร์ 094-5075493   W.N 3 0 5 กรุงเทพมหานคร
20
6/7/2559 รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้15000-18000 หยุดเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
21
6/7/2559 รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้15000-18000 หยุดเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
22
6/7/2559 รับสมัครพนักงานประจำออฟฟิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้15000-18000 หยุดเสาร์-อาทิตย์ ติดต่อคุณซินดี้ เบอร์090-219-6108   วินอาร์ 15000 0 กรุงเทพมหานคร
23
6/7/2559 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ม.6ขึ้น หยุดเสาร์-อาทิตย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สัมภาษณ์งานรู้ผลทันที+ติดต่อ คุณ แซนดี้   W.N 3 0 5 กรุงเทพมหานคร
24
6/7/2559 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ม.6ขึ้น หยุดเสาร์-อาทิตย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สัมภาษณ์งานรู้ผลทันที+ติดต่อ คุณ แซนดี้   W.N 3 0 5 กรุงเทพมหานคร
25
6/7/2559 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ม.6ขึ้น หยุดเสาร์-อาทิตย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สัมภาษณ์งานรู้ผลทันที+ติดต่อ คุณ แซนดี้   W.N 3 0 5 กรุงเทพมหานคร
26
6/7/2559 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ม.6ขึ้น หยุดเสาร์-อาทิตย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สัมภาษณ์งานรู้ผลทันที+ติดต่อ คุณ แซนดี้   W.N 3 0 5 กรุงเทพมหานคร
27
6/7/2559 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ม.6ขึ้น หยุดเสาร์-อาทิตย์ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ สัมภาษณ์งานรู้ผลทันที+ติดต่อ คุณ แซนดี้   W.N 3 0 5 กรุงเทพมหานคร
28
6/7/2559 เปิดรับเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (หยุดเสาร์ อาทิตย์) สัมภาษณ์ทราบผลทันที +   W.N 3 0 5 กรุงเทพมหานคร
29
6/7/2559 เปิดรับเจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไปประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (หยุดเสาร์ อาทิตย์) สัมภาษณ์ทราบผลทันที +   W.N 3 0 5 กรุงเทพมหานคร
30
6/7/2559 ด่วนรับบุคลากรประจำอ๊อฟฟิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์+ ติดต่อ คุณ แซนดี้ เบอร์ 094-5075493   W.N 3 0 5 กรุงเทพมหานคร