• ผลการค้นหาตำแหน่งงาน พบ (17) ตำแหน่ง
No. ตราบริษัท โพสต์เมื่อ ตำแหน่งงาน บริษัท เงินเดือน อัตรา จังหวัด  
1
12/8/2559 รับสมัครพนักงานโอโปเรเตอร์ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
2
12/8/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
3
12/8/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
4
12/8/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
5
12/8/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
6
12/8/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
7
12/8/2559 รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานทั้วไป   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
8
12/8/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
9
10/8/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
10
2/8/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
11
2/8/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
12
2/8/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
13
31/7/2559 ด่วนเปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป (หยุดเสาร์-อาทิตย์)   VR Goup 12000 2 กรุงเทพมหานคร
14
5/3/2559 เลขานุการ & ประชาสัมพันธ์   SERIAL FACTORING (THAILAND) CO., LTD. 18000 1 กรุงเทพมหานคร
15
9/12/2558 เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ   บจก ศุภวุฒิ028 15000 1 กรุงเทพมหานคร
16
1/10/2556 ต้องการรับสมัครเลขานุการ/ธุรการ   Manarco 0 2 กรุงเทพมหานคร
17
10/11/2555 Executive Secretary   บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด 0 1 พระนครศรีอยุธยา