ใบสมัครงาน Resume by Jobdynamo

Search Resume


    


Only have work experience
 Only have photo
 English Dynamic Resume Only

  • Show (215) position
No. Date Work Name Age Education Work city  
1
19/6/2562  Call center พนักงานรับโทรศัพท์ โทรหาลูกค้า   24  Low School  กรุงเทพมหานคร  female  
2
12/5/2559  คีย์ข้อมูล   24  Low School  กรุงเทพมหานคร  male  
3
7/3/2559  พนักงานต้อนรับ   28  Degree  กรุงเทพมหานคร  female photo  
4
19/2/2559  ผู้จัดการฝ่าย   46    กรุงเทพมหานคร  male  
5
30/3/2558  ถ่ายรูป ตกแต่งภาพ ขึ้นเว็ปไซด์   31  Degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
6
12/1/2558  ธุรการ   31  Degree  นนทบุรี  female  
7
25/12/2557  Graphic designer   30  Degree  กรุงเทพมหานคร  female  
8
5/7/2557  งานภูมิศาสตร์   28  Degree  กรุงเทพมหานคร  female photo  
9
9/10/2556  ทนายความ   38  Degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
10
30/9/2556  ทนายความ และที่ปรึกษากฎหมาย   45  Master's degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
11
22/8/2556  Web Programmer   31  Degree  กรุงเทพมหานคร  male  
12
22/8/2556  Web Content Editor   30  Degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
13
8/8/2556  เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง   34  Degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
14
5/8/2556  Japanse Coordinator   29  Degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
15
29/7/2556  ทนายความ   39  Master's degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
16
23/7/2556  ที่ปรึกษากฎหมาย   29  Degree  กรุงเทพมหานคร  male  
17
16/7/2556  Assistnat Manager   33  Degree  กรุงเทพมหานคร  male  
18
17/6/2556  ทนายความ   32  Degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
19
14/6/2556  นิติกร   33  Degree  กรุงเทพมหานคร  female photo  
20
14/6/2556  ที่ปรึกษากฎหมาย   30  Degree  กรุงเทพมหานคร  female photo  
21
13/6/2556  graphic designer   30  Degree  กรุงเทพมหานคร  female photo  
22
13/6/2556  Web Programmer   29  Degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
23
16/5/2556  เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านกฎหมาย   36  Degree  กรุงเทพมหานคร  female photo  
24
15/5/2556  นิติกร   39  Degree  กรุงเทพมหานคร  female photo  
25
2/5/2556  legal officer   31  Degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
26
1/5/2556  กฎหมาย   32  Degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
27
25/4/2556  ทั่วไป   30  Degree  กรุงเทพมหานคร  male photo  
28
22/4/2556  ทนายความ   29  Degree  กรุงเทพมหานคร  female photo  
29
22/4/2556  นิติกร   31  Degree  กรุงเทพมหานคร  female photo  
30
21/4/2556  เจ้าหน้าที่กฎหมาย   32  Degree  กรุงเทพมหานคร  male